> Výstavba hesla v diachronním slovníku. Lexikografické principy s komentáři.

Výstavba hesla v diachronním slovníku. Lexikografické principy s komentáři.

Výstavba hesla v diachronním slovníku. Lexikografické principy s komentáři.
Zpracoval autorský kolektiv oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR za vedení P. Nejedlého.
interní tisk Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha 2002