> Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše
Milada Homolková – Andrea Svobodová (eds.)
Scriptorium, Praha 2018
 
Francouzský minoritský teolog a univerzitní mistr Mikuláš z Lyry napsal v letech
1322/1323–1331 své největší dílo Postilla litteralis, obsahující výklad doslovného smyslu celé
bible. Jeho text se brzy po svém vzniku dočkal velké obliby, byl hojně opisován a později také
výběrově překládán do národních jazyků. K nim se řadí i stará čeština, což dosvědčuje
rukopis opsaný na sklonku druhého desetiletí 15. století, který obsahuje Výklad na evangelium
sv. Matouše.

Publikace přináší kritickou edici staročeského textu Výkladu doplněnou o lexikální
varianty z pěti staročeských biblí. Paralelně k českému znění je otištěn latinský text
podle vybraného bohemikálního rukopisu. Edici připravil pětičlenný tým pracovníků oddělení vývoje
jazyka ÚJČ: Michal Dragoun, Milada Homolková, Zuzana Lukšová, Andrea Svobodová a Kateřina
Voleková. Vydání je doprovozeno přehledem rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním
prostředí a studií věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy Postilly, který je
jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského písemnictví.