> Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky

Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky

Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky
Petr Malčík (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018
 
Radoslav Večerka (1928–2017) patřil k čelným českým slavistům několika uplynulých dekád. Působil
jako profesor slovanské jazykovědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Svůj široký
badatelský zájem upíral zejména na historickosrovnávací syntax, lexikografii a dějiny
bohemistiky a slavistiky.
 
Vychází jako 23. svazek ediční řady Studia etymologica Brunensia. Obsahuje 18 studií
českých slavistů k tématům, jimž se prof. Večerka věnoval (bohemistika, paleoslovenistika,
historiografie slavistiky).