> Veselé diktáty

Veselé diktáty

Veselé diktáty
Jiří Dědeček, Ivana Svobodová
Albatros, Praha 2002
Texty diktátů napsal Jiří Dědeček
Odborný jazykový komentář opatřila PhDr. Ivana Svobodová

Z textu na přebalu knihy (Jiří Dědeček):
Umět dobře česky by mělo být touhou i cílem každého, kdo žije v této zemi a chce ve svém
životě obstát. Čeština není snadná řeč a naučit se ji bezchybně není jistě jednoduché. A tak pro
ty, kteří v českém pravopise ještě trochu klopýtají, tu jsou nastraženy Veselé diktáty.
 
Jak už název napovídá, s procvičováním našeho jazyka by rozhodně neměla být nuda. A snad si
díky nim skvěle zapamatujete některé pravopisné záludnosti a zdánlivě nepřekonatelné těžkosti.
Dvacítka zábavných diktátů je určena hlavně vám, dětem školou povinným, ale to neznamená, že byste
je naopak vy nemohly "použít proti" svým starším sourozencům, kamarádům, či dokonce rodičům. Každý
v nich asi objeví svou Achillovu patu. Tak ať se vám všem daří a je vám přitom
veselo!