> Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky

Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky

Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky
Ilona Janyšková – Helena Karlíková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008

Studia etymologica Brunensia 4

Kniha je recenzovaný sborník příspěvků věnovaných prof. Radoslavu Večerkovi, významnému
českému paleoslovenistovi, k jeho 80. narozeninám.
Kniha vyšla za podpory Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (LC546), financovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
275 s.
 

Obsah knihy
 

Možnost objednání: 
zde