> Úvod do fonologie

Úvod do fonologie

Úvod do fonologie
Josef Miloslav Kořínek – Adolf Erhart 
Academia, Praha 2000
Kniha je jedním z mála úvodů do klasické fonologie pražské školy. Základem je pečlivě revidovaný
český překlad knihy J. Kořínka Úvod do jazykospytu, k němuž A. Erhart připsal kapitolu o
fonologickém vývoji indoevropských jazyků.
139 s.