> U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají

U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají

U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají
Jan Balhar, Stanislava Kloferová, Jarmila Vojtová
Masarykova univerzita, Brno 1999
Kniha vznikla na základě výzkumů mluveného jazyka české menšiny ve Vídni. Jde o první publikaci,
která zpracovává problematiku mluvy této menšiny ve vztahu k výchozím českým dialektům i
k vlivům německojazyčným. Všímá si specifických rysů vývoje češtiny v cizojazyčném
prostředí, sleduje uchovávání dialektismů, uplatňování interdialektických tendencí a důsledků
jazykového kontaktu s němčinou, stranou pozornosti nezůstává ani jazyk českých vídeňských
novin. Obsahuje též autentická vyprávění vídeňských Čechů, která nejen ilustrují jejich jazyk, ale
zároveň přinášejí cenná svědectví o životních osudech a kultuře vídeňské české menšiny, dnes už
zanikající, kdysi však velmi početné.