> Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině
Klára Dvořáková
Academia, Praha 2017
 
Monografie je věnována problematice skládání komplimentů v češtině. Vychází
z podrobného rozboru nahrávek soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky
a přáteli. Na základě analýzy více než sedmdesáti komplimentových sekvencí jsou popsány
komunikační funkce komplimentů i jejich lexikální, morfologické a syntaktické prostředky,
představeny jsou taktéž prostředky neverbální. Jelikož publikace nahlíží danou problematiku
v kontextu dialogické komunikace, své místo v ní nachází i analýza reakcí na
komplimenty.