> Tvoření slov ve východomoravských nářečích

Tvoření slov ve východomoravských nářečích

Tvoření slov ve východomoravských nářečích
Zuzana Hlubinková
Masarykova univerzita, Brno 2010
Monografie představuje ucelený popis slovotvorby východomoravských nářečí s ohledem na
jazykovězeměpisnou situaci. Jako komplexní popis tvoření slov ve vybrané nářeční skupině je první
prací svého druhu. Je založena na bohatém nářečním materiálu z druhé poloviny 20. století.
Obsahuje řadu jazykových map s komentáři, jež zobrazují východomoravskou situaci
v širších souvislostech. Vzhledem k postupnému zanikání našich dialektů je publikace
jedna z posledních, jež ještě mohly zachytit mluvu minulých generací v naší zemi.