> Tři slangové slovníky

Tři slangové slovníky

Tři slangové slovníky
Zdeňka Tichá – Luboš Skopec
Karolinum, Praha 2001
Každý ze tří slovníků slangových lexikálních jednotek je
vnitřně členěn podle tematických okruhů pro danou oblast specifických. Publikace obsahuje
slangové výrazy kulturistů, motoristů – amatérských automobilových závodníků
(autorkou obou částí je Z. Tichá) a šachistů (L. Skopec). V publikaci je
odborně lexikograficky zpracován jazykový materiál, který dosud nebyl podobným způsobem zachycen
buď  vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře.
 
Lze na něm demonstrovat různé stupně stabilizace
slangového výraziva v daných oblastech – lexikální jednotky
šachového slangu jsou (kromě individuálních výjimek) stabilizované, slang amatérských
automobilových závodníků je poměrně ustálen, zatímco slang kulturistů má rysy dosud
nestabilizovaného výraziva. Publikace je primárně určena především
pro práci v odborných seminářích lexikologie a lexikografie. Vzhledem
k jedinečnosti materiálu, který je ve slovnících zpracován, zaujme kniha rovněž
širší sportovní i laickou veřejnost.