> Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics

Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics

Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics
Ilona Janyškova - Helena Karlíková
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012
(Studia etymologica Brunensia 15)
 
Většina z příspěvků, které jsou zahrnuty do této publikace, zazněla na mezinárodní konferenci
Etymologické symposion Brno 2011: Teorie a empirie v slovanské diachronní lingvistice, pořádané
etymologickým oddělením ÚJČ AV ČR 6.–8. 9. 2011 v Brně. Autoři se ve svých příspěvcích zabývají
jednak teoretickými problémy slovanské diachronní jazykovědy, které ilustrují na konkrétních
příkladech ze slovanských jazyků, jednak empirickými otázkami v slovanské diachronní lingvistice, z
nichž usilují formulovat teoretické závěry.
492 s.