> Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Teorie a praxe české etymologické lexikografie
Bohumil Vykypěl – Vít Boček (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020
 
Sborník ke kulatému stolu Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým
devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku
jazyka staroslověnského).
 
Příspěvky v této publikaci, z nichž většina zazněla v Brně během lexikografického
odpoledne v červnu 2019, jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie,
zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu. Svazek se nabízí jako inspirace pro
další práci na tomto poli.