> Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu
Milada Homolková – Michal Dragoun (eds.)

Scriptorium, Praha 2017
Publikace Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu přináší
kritickou edici českého textu Tabulí z obou dochovaných rukopisných kodexů. Úvodní studie
jejich znění zasazují do historického, kodikologického a ikonografického kontextu, zkoumají
vztah latinského a českého textu a věnují se struktuře a jazyku českého překladu
a také vztahu Tabulí k staročeským překladům bible.