> Stylistika mluvené a psané češtiny

Stylistika mluvené a psané češtiny

Stylistika mluvené a psané češtiny
Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Eliška Chvalovská – Lucie Jílková – Petr Kaderka – Petr Mareš – Kamila Mrázková
Academia, Praha 2016
 
Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky a snaží se dosavadní výzkumy
stylové variantnosti českých textů doplnit a obohatit. Vychází z textů, které do
komunikačního procesu vstoupily v posledních letech; respektuje kontinuitu stylového vývoje
a současně poukazuje na některé vývojové tendence. Stylistické dění spojuje s výraznými
komunikačními sférami (sféra komunikace běžné, institucionální, odborné, učební, mediální, reklamní
a literární). Publikace je určena lingvistům, studentům jazykovědných oborů, profesionálním
uživatelům češtiny (učitelé, překladatelé, redaktoři) či specializovaným zájemcům (žurnalisté,
reklamní textaři); bohatý a diferencovaný výběr analyzovaných ukázek různých žánrů by mohl
zaujmout i širší okruh čtenářů.