> Styl mediálních dialogů

Styl mediálních dialogů

Styl mediálních dialogů
Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman
Academia, Praha 2013
Publikace analyzuje televizní a rozhlasové dialogy od krátkých informativních interview po
moderování celých vysílacích bloků, od rozhovorů seriózních po zábavné talk show. Zaměřuje se na
rozhovory moderátorů s hosty i vzájemné polemiky hostů, dotazy diváků i odpovědi na ně. Sleduje
takové interakční strategie, jako je kooperativnost, dosahování souhlasu i akcelerace nesouhlasu,
slaďování zájmů i vyhrocování sporu, vyjadřování zdvořilosti i ironizace partnera, jeho
popichování, škádlení, zahánění do úzkých a další opakující se postupy jak na straně moderátorů,
tak na straně hostů. Hodnotí, jak odlišně se chovají moderátoři v jednotlivých mediálních
formátech, jaké dotazy kladou, i jak se hosté odpovědím vyhýbají a mlží. Ukazuje, jak se partneři
navzájem přerušují, jak na sebe navazují, jak si skáčou do řeči. Upozorňuje na nápadné jevy
textové, gramatické, lexikální i fonetické, a samozřejmě také na užívání spisovné a nespisovné
češtiny a na jejich míšení.