> Studien zur älteren tschechischen Grammatographie

Studien zur älteren tschechischen Grammatographie

Studien zur älteren tschechischen Grammatographie
Josef Vintr (ed. Bohumil Vykypěl)
Lincom Europa, München 2008
Travaux linguistiques de Brno 3
Der Band enthält elf Texte zur älteren tschechischen Grammatographie: Terminologický systém
Gramatiky české Jana Blahoslava; Zur grammatikalischen Terminologie bei den Westslawen im 14. bis
16. Jahrhundert; Česká gramatická terminologie do r. 1620; Grammatica Bohemica Matouše Philonoma
Benešovského z roku 1577; Václav Jan Rosa und die ältere tschechische Grammatographie; Jan
Blahoslavs Gramatika česká und ihre neue Edition; „Lima linguae Bohemicae – To jest Brus jazyka
českého“ Jiřího Konstance z roku 1667; Pravidla označování kvantity vokálů v barokní češtině podle „
Brusu“ Jiřího Konstance z r. 1667; Grammatica Boëmica jesuity Jana Drachovského z roku 1660; České
gramatické myšlení v XVII. století; Von der Namiester Grammatik bis zu Johann Wenzel Pohl.
 

Možnost objednání: 
zde