> Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích (Etymologie jako pom...

Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích (Etymologie jako pomocná věda historická)

Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích (Etymologie jako pomocná věda historická)
Bohumil Vykypěl
Masarykova univerzita, Brno 2004
Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica. 353.
V knize se z etymologického hlediska zkoumají vybrané šlechtické tituly
v germánských, slovanských a baltských jazycích. Na příkladu etymologického rozboru
šlechtických titulů se ukazuje, jak může etymologie fungovat jako pomocná věda historická. Tento
příspěvek etymologie historii spočívá zejména v odhalení motivace pojmenování vztahujícího se
na určitý historický fakt: motivací pojmenování se reflektuje definice daného faktu mluvčími daného
jazyka.
Kniha vyšla díky podpoře Grantové agentury ČR (grant „Šlechtické tituly v germánských,
slovanských a baltských jazycích“, reg. č. 405/02/P032).
238 s.