> Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pom...

Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Druhé, přepracované a rozšíření vydání i s dodatkem o šlechtických titulech v keltských jazycích

Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako pomocná věda historická. Druhé, přepracované a rozšíření vydání i s dodatkem o šlechtických titulech v keltských jazycích
Bohumil Vykypěl
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011

Studia etymologica Brunensia 11

Kniha zkoumá z etymologického hlediska šlechtické tituly v germánských, slovanských,

baltských a keltských jazycích. Na příkladu etymologického rozboru šlechtických titulů se v ní

pak ukazuje, jak může etymologie fungovat jako pomocná věda historická.

Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Etymologie jako

pomocná věda historická. Druhé, přepracované a rozšíření vydání i s dodatkem o šlechtických

titulech v keltských jazycích.

332 s.