> Studia etymologica Brunensia 6. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické s...

Studia etymologica Brunensia 6. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008

Studia etymologica Brunensia 6. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008
Ilona Janyšková – Helena Karlíková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008 pořádané
etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.–28. května
2008.
Sborník byl vydán díky finanční podpoře Grantové agentury České republiky (grant č. 405/07/1092)
a jeho příprava probíhala i v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (LC546).
420 s.
 

Obsah knihy

 

Možnost objednání:
zde