> Studia etymologica Brunensia 3. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické s...

Studia etymologica Brunensia 3. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005

Studia etymologica Brunensia 3. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005
Ilona Janyšková – Helena Karlíková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005 pořádané
etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.–8. září 2005.
Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Grantové agentury České republiky (grant č.
405/04/1179), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LC 546) a
šlechtitelské stanice vinařské Vinsekt doc Ing. Miloše Michlovského, DrSc.
463 s.

Obsah knihy


Možnost objednání:  
zde