> Studia etymologica Brunensia 2. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické s...

Studia etymologica Brunensia 2. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002

Studia etymologica Brunensia 2. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002
Ilona Janyšková – Helena Karlíková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002 pořádané
etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 10.–12. září
2002.
Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Grantové agentury České republiky (grant č.
405/01/0109), společnosti Unistav Brno, a.s., a šlechtitelské stanice vinařské Vinsekt Ing. Miloše
Michlovského, CSc.
458 s.
 

Obsah knihy