> Studia etymologica Brunensia 1. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické s...

Studia etymologica Brunensia 1. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999

Studia etymologica Brunensia 1. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999
Ilona Janyšková – Helena Karlíková (eds.)
Euroslavica, Praha 2000
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 pořádané
etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 7.–9. září
1999.
Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Grantové agentury České republiky (grant č.
405/98/0024
Nejstarší slovanský spisovný jazyk a geneze jeho slovní zásoby).
375 s.
 

Obsah knihy