> Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Staroslověnské dědictví ve staré češtině
Bohumil Vykypěl, Helena Karlíková, Ilona Janyšková, Vít Boček
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021
 
 
Tato kniha zkoumá rozsah, význam a povahu vlivu staroslověnštiny na starou češtinu. Ke svému
cíli spěje z jedné strany rozborem staročeské slovní zásoby a gramatiky z hlediska
možných stop staroslověnštiny, z  druhé strany pak rekonstrukcí možných mechanismů
staroslověnského vlivu v sociolingvistické a sociální situaci středověkých českých
zemí.