> Staročeský slovník. Sešit 26: přěpuščený – při.

Staročeský slovník. Sešit 26: přěpuščený – při.

Staročeský slovník. Sešit 26: přěpuščený – při.
Zpracoval autorský kolektiv oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i., za vedení J. Pečírkové. Hlavní redaktor I. Němec.
Academia, Praha 2008
26. sešit
Staročeského slovníku zahrnuje slovní zásobu staré češtiny od přídavného jména
přěpuščený až po předložku
při
.