> Staročeský slovník. Sešit 25: přědložený – přěpuščený.

Staročeský slovník. Sešit 25: přědložený – přěpuščený.

Staročeský slovník. Sešit 25: přědložený – přěpuščený.
Zpracoval autorský kolektiv oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR za vedení J. Pečírkové. Hlavní redaktor I. Němec.
Academia, Praha 2004