> Staročeský slovník. Sešit 24: provésti – přědložený.

Staročeský slovník. Sešit 24: provésti – přědložený.

Staročeský slovník. Sešit 24: provésti – přědložený.
Zpracoval autorský kolektiv oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR za vedení J. Pečírkové. Hlavní redaktor I. Němec.
Academia, Praha 2000