> Staročeský slovník. Sešit 23: pronésti sě – provésti.

Staročeský slovník. Sešit 23: pronésti sě – provésti.

Staročeský slovník. Sešit 23: pronésti sě – provésti.
Zpracoval autorský kolektiv oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR za vedení J. Pečírkové. Hlavní redaktor I. Němec.
Academia, Praha 1999