> Staročeský slovník. Sešit 22: prazápis – pronésti sě.

Staročeský slovník. Sešit 22: prazápis – pronésti sě.

Staročeský slovník. Sešit 22: prazápis – pronésti sě.
Zpracoval autorský kolektiv oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR za vedení J. Pečírkové. Hlavní redaktor I. Němec.
Academia, Praha 1998