> Staročeské názvy chorob

Staročeské názvy chorob

Staročeské názvy chorob
Alena M. Černá
Nakladatelství Karolinum, Praha 2009
Kniha je věnována problematice, která dosud stála stranou zájmu odborníků – vzniku
a počátečnímu vývoji staročeské slovní zásoby lékařské. Podrobně popisuje a třídí
sémantický okruh staročeských názvů chorob, jejich příznaků a projevů. Je zde představen
unikátní soubor těchto názvů, které jsou doloženy citáty ze staročeských lékařských spisů
a slovníků. Dokladová část je mimořádně cenná především proto, že je čerpána z památek,
které jsou až na výjimky rukopisné, nikdy nebyly vydány a nejsou běžně přístupny široké
veřejnosti.