> Staročeské knihy lékařské

Staročeské knihy lékařské

Staročeské knihy lékařské
Alena M. Černá (ed).
Host, Brno 2006
Publikace
Staročeské knihy lékařské je kritickým vydáním jednoho z nejstarších česky psaných
rukopisů s lékařskou tematikou. Rukopisný sborník z poloviny 15. století obsahuje nejen
pojednání medicínská, ale také texty z dalších oborů, které byly se středověkým lékařstvím
neoddělitelně spjaty – zvláště z botaniky a z astrologie.
 

Staročeské knihy lékařské přinášejí dnešnímu čtenáři autentické informace o tehdejším
způsobu diagnostikování nemocí podle vzhledu moči, o pouštění žilou, o léčebných postupech
využívajících přírodních léčiv i složitě komponovaných medikamentů, svědčících o soužití první
lékařské teoretické soustavy (tzv. humorální teorie) a lidového lékařství, jehož součástí byly
čáry, zaříkávání a magie vůbec. Součástí publikace je herbář s výčtem léčivých rostlin a jejich „
mocí“ a pojednání o hvězdách, o znameních zvěrokruhu a o vlivech nebeských jevů na život člověka.
Připojen je i středověký kalendář a další drobné spisy.