> Staré letopisy české (2. svazek)

Staré letopisy české (2. svazek)

Staré letopisy české (2. svazek)
Alena M. Černá – Petr Čornej – Markéta Klosová (eds.)
Filosofia, Praha 2018
 
Druhý svazek rozsáhlého souboru kronik Staré letopisy české vyšel v rámci obnovené řady
Fontes rerum Bohemicarum. Kniha obsahuje šest textů, které prozrazují vztah k východočeskému
regionu, historický a lingvistický komentář, osobní a místní rejstřík a diferenční
slovník.