> Sophia Slavica

Sophia Slavica

Sophia Slavica
Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozenínám (eds. Vít Boček a Bohumil Vykypěl)
Brno 2014
Sborník k jubileu Žofie Šarapatkové obsahuje vedle soupisu jejích prací deset příspěvků na různá
slavistická témata (původ vybraných slovanských slov, fonologie a gramatika češtiny).