> Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení

Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení

Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
Naďa Svozilová – Hana Prouzová – Anna Jirsová
Academia, Praha 2005

Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení zaplňuje mezeru
v bohemistickém slovníkářství i mluvnictví: je první příručkou, která zachycuje konkrétní
vazby a spojení u téměř 16 000 českých sloves, substantiv a adjektiv. Každá
lexikální jednotka je ve všech svých významech doložena charakteristickými spojeními, slovesa vždy
celými větami. Uváděny jsou samozřejmě i vazby vícečlenné (lákat někoho na něco; říkat někomu
něco o někom, o něčem). Slovník zachycuje též značný aktuální pohyb a změny
vazebnosti (např. zmínit se o něčem – zmínit něco; kandidát něčeho – kandidát na něco).
 
Tato příručka bude k užitku všem, kdo se chtějí dobře vyjadřovat, především však těm, kdo
s češtinou pracují profesionálně.

Publikace navazuje na
Slovesa
pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves.

Jednota tlumočníků a překladatelů ocenila
Slovník slovesných. substantivních a adjektivních vazeb a spojení v roce 2006 hlavní cenou

Slovník roku.