> Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek

Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek

Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek
Libuše Olivová-Nezbedová, Jitka Malenínská
Academia, Praha 2000
Na onomastickém pracovišti Ústavu pro jazyk český AV ČR jsou uloženy soupisy pomístních jmen
(tj. jmen neobydlených míst) z území Čech vypracované v letech 1963–1980 za pomoci více než 4000
dobrovolných místních spolupracovníků. Excerpcí bylo z těchto soupisů získáno půl milionu dokladů
pomístních jmen. Všechna tato pomístní jména zachytí Slovník pomístních jmen v Čechách. V něm bude
v cca 45 000 heslových statí podán jazykový výklad tohoto bohatství pomístních jmen. Úvodní
svazek Slovníku pomístních jmen v Čechách představuje materiálovou základnu a koncepci tohoto
rozsáhlého lexikografického díla. Koncepce je ilustrována na ukázkových slovníkových heslech.
 
Jana Matúšová, Miriam Giger, Markus Giger, Jitka Malenínská, Žaneta Procházková, Jana
Steinerová, Pavel Štěpán, Martina ZirhutováSlovník pomístních jmen v Čechách V (Bra–Buc)Praha, Academia 2009


 


Jana Matúšová, Miriam Giger, Martina Hamplová, Jitka Malenínská, Žaneta Procházková, Jana
Steinerová, Pavel ŠtěpánSlovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg–Bož)Praha, Academia 2008


 


Jana Matúšová, Miriam Giger, Martina Hamplová, Martina Mackovičová, Jitka Malenínská, Žaneta
Procházková, Jana Steinerová, Pavel ŠtěpánSlovník pomístních jmen v Čechách III (Bav–Bíd)Praha, Academia 2007


 


Jana Matúšová, Jitka Malenínská, Miriam Giger, Martina Hamplová, Pavel Štěpán, Martina
MackovičováSlovník pomístních jmen v Čechách II (B–Bau)Praha, Academia 2006

 

Jana Matúšová, Libuše Olivová-Nezbedová, Jitka Malenínská, Milan Harvalík, Martina
MackovičováSlovník pomístních jmen v Čechách I (A)Praha, Academia 2005

 
Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé
a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro
regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory. Publikované svazky
Slovníku pomístních jmen v Čechách představují pomístní jména obsahující heslová slova, která
začínají náslovím A–Buc.
 


Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazekOBSAH

Předmluva
Seznam zkratek a značek
Mapka Čech se zákresem orientačních bodů (tj. sídel bývalých soudních okresů)
Slovník pomístních jmen v Čechách a jeho zpracování
za pomoci počítače
(Libuše Olivová-Nezbedová)
Výběr ze zpracovaných heslových statí
(Libuše Olivová-Nezbedová - Jitka Malenínská)
Seznam pramenů a literatury