> Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt

Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt

Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt
Martina Ireinová – Petra Přadková
Academia, Praha 2020
 
Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských
národů. Dosud bylo od roku 1965 zpracováno a vydáno patnáct fonetických
a lexikálních svazků v různých slovanských zemích. Dialektologické oddělení ÚJČ
zpracovalo mapy a komentáře pro fonetický svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort,
*olt; který vychází pod českou redakcí.