> Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského j...

Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu

Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu
Jana Villnow Komárková
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011
Studia etymologica Brunensia 13
V knize je podán etymologický výklad chorvatských, srbských a českých názvů tkalcovského stavu a
jeho částí. Předmětem analýzy jsou vedle termínů s předpokládaným praslovanským původem i mladší
názvy, doložené převážně v dialektech sledovaných slovanských jazyků.
224 s.