> Slezsko v pismě

Slezsko v pismě

Slezsko v pismě
Jan Balhar
Host, Brno 2018
 
Sedmý svazek ediční řady
Studie osobností brněnské lingvistiky mapuje prostřednictvím kratších statí badatelský
vývoj význačného českého dialektologa Jana Balhara, kterého veřejnost zná zejména jako hlavního
redaktora a spoluautora monumentální sextalogie –
Českého jazykového atlasu. Čtyři oddíly, do nichž je tento svazek rozvržen, představují
výběr z Balharovy neknižní tvorby. Základem jsou texty reflektující jeho celoživotní téma,
tedy slezské dialekty, nechybějí však příspěvky z nářeční syntaxe a morfologie či nářeční
lexikologie a připojeny jsou i novinové glosy věnované jazykové kultuře. Výbor mimo jiné
dokumentuje proměny dialektologické metodologie za posledních téměř šedesát let.