> SETKÁNÍ S ČEŠTINOU

SETKÁNÍ S ČEŠTINOU

SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Alena Krausová – Markéta Slezáková – Zdeňka Svobodová 
Ústav pro jazyk český, Praha 2002

Sborník z konference Setkání z češtinou konané v Praze 6.–7. září 2001


Obsah