> Rozhovory s českými lingvisty II

Rozhovory s českými lingvisty II

Rozhovory s českými lingvisty II
Jan Chromý, Eva Lehečková (eds.)
Akropolis, Praha 2009
Rozhovory s českými lingvisty II představují druhých deset interview s významnými českými
jazykovědci: dr. J. Balharem, dr. Z. Hauptovou, prof. M. Jelínkem, prof. J. Kořenským, prof. J.
Krausem, dr. J. Kuchařem, prof. Z. Palkovou, prof. P. Sgallem, prof. D. Šlosarem a dr. L.
Uhlířovou. Struktura a forma rozhovorů zůstává stejná jako u prvního svazku (Dauphin 2007) –
každému ze zpovídaných jazykovědců kladou otázky dva mladší kolegové či studenti lingvistických
oborů.
 
Okruhy otázek jsou dva: zaprvé společné otázky obecné, které se vztahují k externím dějinám
lingvistiky a k chronologickému vývoji odborného zájmu a působení daného badatele,
zadruhé otázky specifické, zaměřující se na vlastní dílo zpovídané osobnosti. Publikace je součástí
třídílného projektu rozhovorů s českými jazykovědci, jehož hlavním cílem je přispět mozaikou
různých perspektiv k poznání a pochopení dějin české jazykovědy v druhé polovině 20.
století. Přináší dílčí bibliografie a životopisné medailony jednotlivých mluvčích, součástí je
i obrazová příloha.