> Problems of Etymology

Problems of Etymology

Problems of Etymology
Bohumil Vykypěl: Problems of Etymology
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017
 
V tomto svazku autor píše o praxi a účelu či formě a významu etymologie.
Kniha je rozdělena do dvou částí, z nichž obě obsahují
expositio, načrtávají obecnou myšlenku, a tři
explicationes, ilustrující tuto myšlenku konkrétními příklady. V první části autor
připomíná, že etymologie by se měla více zajímat o současnou obecnou lingvistiku
a ukazuje, jak by to měla dělat, uvedené rovněž ilustruje několika baltskými, slovanskými
a keltskými příklady. V druhé části pak dokazuje, že jedním z nejdůležitějších účelů
etymologie je její role pomocné vědy historické, což ilustruje třemi českými, slovanskými
a německými příklady.