> Praslovanština a jazykový kontakt

Praslovanština a jazykový kontakt

Praslovanština a jazykový kontakt
Praslovanština a jazykový kontakt (Vít Boček)
Praha 2014
V knize se prostřednictvím novějších teorií kontaktové lingvistiky pojednává o kontaktu
praslovanštiny s jinými jazykovými skupinami (vliv íránský, thrácký, keltský, germánský, altajský,
románský, uralský, baltský). Tematizovány jsou rovněž možné koineizační procesy v praslovanštině
(vzájemný kontaktový vliv praslovanských dialektů) a různé modely vzniku a šíření praslovanštiny za
účasti jazykového kontaktu.