> Podkrkonošský slovník

Podkrkonošský slovník

Podkrkonošský slovník
Jarmila Bachmannová
Academia, Praha 1998
Podkrkonoší patří v Čechách k několika málo oblastem, v nichž se uchovalo typické
místní nářečí. Slovník shromažďuje slovní zásobu ze západní části Podkrkonoší, ze severního
Železnobrodska. Zpracovává ji jednak v (relativně) úplném ideografickém hesláři (s cca 25 tisíci
položek), jednak v diferenčně pojatém slovníku abecedním (2 100 hesel). Kromě běžné
slovní zásoby je v něm obsaženo i lidové názvosloví typické pro místní řemesla a tradiční
sklářskou výrobu a řada charakteristických frazeologismů.