> Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte

Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte

Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte
Bohumil Vykypěl
Lincom, Mnichov 2016
 
V tomto svazku se autor pokouší o nové pohledy na různé otázky dějin češtiny
a českých dějin. Srovnává některé aspekty dějin keltských a slovanských jazyků, zejména
češtiny. Dívá se očima funkčně-strukturní pražské školy na dílo starší české gramatografie.
Pojednává o staré češtině v zrcadle jazykového kontaktu. Píše o kulturních aspektech
díla Viléma Mathesia a o osudech české jazykovědy za vlády komunistů. A nakonec se
opatrně dotýká i smyslu českých dějin a postavení české kultury v Evropě.