> Orthographia Bohemica

Orthographia Bohemica

Orthographia Bohemica
Kateřina Voleková (ed.)
Akropolis, Praha 2019
Kateřina Voleková připravila pro nakladatelství Akropolis edici latinského traktátu
o českém pravopise
Orthographia
Bohemica, pojednávajícího o užívání diakritik v češtině 15. století. Text je
doplněn překladem do češtiny (Ondřej Koupil) a do angličtiny (Marcela Koupilová, David
Livingstone). Kniha obsahuje reprodukce středověkého rukopisu, transliterovaný latinský text,
bohatě komentovanou normalizovanou edici latinského textu a rejstříky. Poskytuje východisko
pro studium tohoto významného svědka promýšlení pravopisných a jazykových otázek v české
kultuře 15. století. Úvodní studie (Kateřina Voleková, Michal Dragoun) je ve svazku uveřejněna
v plném znění česky a anglicky.
 
Edice vznikla s podporou grantu GA ČR, reg. č. 16-00598S.