> ORATIO ET RATIO

ORATIO ET RATIO

ORATIO ET RATIO
Světla Čmejrková – Ivana Svobodová
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Praha 2005

Ke stažení v pdf


Články:


Čmejrková, S.

(2005): Lingvistika rodu: jazyk, komunikace, diskurs. In: P. Macek – J. Dalajka (eds.),

Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech – víceoborový přístup. Brno:

Masarykova univerzita, s. 141–153. [Sborník ke stažení

zde.]


Čmejrková, S.

(2006): Cultural specifics of advertising in Czech: intertextuality and interdiscursivity.

Linguistica Pragensia, 16, s. 77–92. [Ke stažení

zde.]


Čmejrková, S.

(2007): Predstavitev avtorja v čeških in slovaških znanstvenih besedilih.

Jezik in slovstvo, 52 (3–4), s. 95–105. [Ke stažení

zde.]


Čmejrková, S.

(2007): The (re)presentation of the autor in Czech and Slovak scientific texts.

Jezik in slovstvo, 52 (3–4), s. 95–105. [

The

online supplement in English.]


Čmejrková, S. –7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Jílková, L. –

Kaderka, P.

(2004): Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG.

Slovo a slovesnost, 65, s. 243–269. [Ke stažení

zde.]


Havlík, M.

(2007): „Slušný“ Bursík a „neslušný“ Železný v Otázkách Václava Moravce.

Biograf, 43–44, s. 33–68. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P.

(2002): Etnické kategorizování v médiích.

Vesmír, 81, s. 247–248. [Článek je ke stažení ve formátu

HTML nebo ve formátu

PDF.]


Kaderka, P.

(2006): Reklama v neziskovém sektoru: analýza recepce nekomerční reklamy v moderovaných

skupinových diskusích.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 379–402. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P. –

Havlík, M.

(2010): Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 537–567. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P. –

Sherman, T. –

Havlová, E. (2013): Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices.

Slovo a slovesnost, 74, s. 8–12. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P. –

Sherman, T. –

Havlová, E. (2013): Úvodem: O redakční politice a redakční práci.

Slovo a slovesnost, 74, s. 3–7. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P. –

Svobodová, Z.

(2006): Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních

diskusních pořadů.

Jazykovědné aktuality, 43 (3–4), s. 18–51. [Ke stažení ve formátu

HTML nebo

PDF.]


Karhanová, K. –

Kaderka, P.

(2005): „Byl jednou jeden strom…“: lingvistická analýza psaných narativů jedenáctiletých dětí.

In: P. Macek – J. Dalajka (eds.),

Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech – víceoborový přístup. Brno:

Masarykova univerzita, s. 273–298. [Sborník ke stažení

zde.]


Recenze a zprávy:


Čmejrková, S. –a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Hoffmannová,

J. (2009): The ninetieth birthday of professor František Daneš and the konference in his

honour.

Linguistica Pragensia, 19, s. 89–95. [Ke stažení

zde.]


Havlík, M.

(2006): Gene H. Lerner (ed.): Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Amsterdam,

Philadelphia, John Benjamins 2004, 300 s. [recenze].

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 443–447. [Ke stažení

zde.]


Havlík, M.

(2010): Emanuel A. Schegloff: Sequence Organization in Interaction. Volume 1.

A Primer in Conversation Analysis. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town,

Singapore, São Paulo, Cambridge University Press 2007, 300 s. [recenze].

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 662–666. [Ke stažení

zde.]


Havlík, M.

(2010): Cecilia E. Ford: Women Speaking Up. Getting and Using Turns in Workplace Meetings.

Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan 2008, 202 s. [recenze].

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 670–674. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P.

(2002): Jak chránit ohrožené jazyky. Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin (Možnosti

zachování a revitalizace) [recenze].

Vesmír, 81, 705–706. [Ke stažení ve formátu


HTML

nebo ve formátu

PDF.]


Kaderka, P.

(2005): Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských

masmédiích po roce 1989. Brno, Doplněk 2003, 184 s. [recenze].

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41, s. 175–178. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P.

(2006): András Kovács, Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of

Austria and Hungary. Wien, Köln, Weimar, Böhlau 2003, 494 s. [recenze].

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 448–451. [Ke stažení

zde.]


Kaderka, P.

(2007): Etnometodologický workshop (Univerzita Karlova, Praha, 24.–26. 6. 2006).

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43, s. 485–488. [

Ke

stažení zde.]


Kaderka, P.

(2010): Eric Livingston: Ethnographies of Reason. Aldershot, Burlington, VT, Ashgate 2008, xii +

270 s. (Directions in Ethnomethodology and Conversation Analysis) [recenze].

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 649–652. [Ke stažení

zde.]