> Opera Slavica et Paleoslovenica Minora

Opera Slavica et Paleoslovenica Minora

Opera Slavica et Paleoslovenica Minora
Radoslav Večerka (eds. Jan Dvořák – Petr Malčík)
Host, Brno 2011
Studie osobností brněnské lingvistiky III
Třetí svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky přináší výbor z rozsáhlého díla
nestora evropské slavistiky a paleoslovenistiky prof. PhDr. Radoslava Večerky, DrSc., Dr. h. c.
(mult.). Čeští čtenáři jej znají především jako autora impozantní pentalogie o staroslověnské
syntaxi
Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. Editoři tohoto výboru se rozhodili přiblížit
čtenářům i další oblasti Večerkova badatelského zájmu, v důsledku čehož vybrali studie
zaměřené na slovanskou morfosyntax, slovanskou komparatistiku, dějiny slovanské filologie a
jednotlivé redakce staroslověnštiny. Svazek také obsahuje formálně netradiční Večerkův
životopis.
240 s.