> Opera Bohemica Minora

Opera Bohemica Minora

Opera Bohemica Minora
Dušan Šlosar (eds. Jan Dvořák – Petr Malčík) 
Host, Brno 2010
Studie osobností brněnské lingvistiky I
Kniha je výborem z bohemistických prací významného brněnského lingvisty, prof. Dušana
Šlosara. Vychází při příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Součástí knihy je i kompletní
bibliografie publikaných prací D. Šlosara. Tato publikace otevírá novou řadu nakladatelství Host
s názvem Studie osobností brněnské lingvistiky.
Kniha vyšla za podpory projektu Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od
praslovanských kořenů po současný stav) (LC546), financovaného Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky.
230 s.
 

Obsah