> Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages

Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages

Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages
Ilona Janyšková, Helena Karlíková a Vít Boček (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021
 
 
 
Zastřešujícím tématem sborníku
Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages jsou konkrétní jazykové vlivy
staroslověnštiny a církevní slovanštiny na jiné jazyky, obecněji pak role staroslověnštiny
a církevní slovanštiny na územích, kde se tyto variety užívaly. Sborník obsahuje
25 textů, jimiž přispěli domácí i zahraniční slavisté, včetně devíti pracovníků Ústavu
pro jazyk český.