> O věrnosti překladu

O věrnosti překladu

O věrnosti překladu
František Štícha
Academia, Praha 2019
 
Kniha se zaměřuje jednak na pojem věrnosti obecně, jednak na jazyk překladu v rámci
beletrie, literatury faktu a odborné literatury, soustředí se i na jazyk překladu bible.
Autor věnuje pozornost jak místům vysloveně nepřesným, tak překladům obsahově i formálně
dokonalým – z hlediska cílového jazyka i z hlediska jejich věrnosti
originálu.