> O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci
Ludmila Uhlířová
Martin Beneš – Ondřej Dufek (eds.)
Akropolis, Praha 2020
 
Kniha v sedmi oddílech sdružuje texty věnované demonstrativům a determinaci,
bulharštině a dalším slovanským jazykům, jazykověporadenské problematice, slovosledu
a aktuálnímu členění větnému a kvantitativní lingvistice, drobnosti z časopisu Naše
řeč a popularizační texty určené veřejnosti. Publikaci otevírají osobní pohledy tří vědců na
Ludmilu Uhlířovou – Jiřího Krause, Radka Čecha a Milena Tomova – a uzavírá ji úplná
bibliografie dosavadních odborných textů této výrazné osobnosti české jazykovědy.